Еко възможности в земеделието

Все по-популярни станаха теми свързани с екологичното земеделие, екологичен начин на живот и опазване на природните ресурси. Това наложи въвеждането на нови методи в земеделие и селско стопанство. Като неограничени полета на екологични засаждания, отглеждане на растения и плодове и страната ни се насочи към по-рентабилният начин, търсейки и по-добра алтернатива за опазване човешкото здраве и природните ресурси.

Така се появи биоземеделието. В същността си то се свежда до лунният цикъл, а той от своя страна обяснява редица природни и естествени процеси. Така например природосъобразното земеделие използва цикъла от растеж на луната, за да засажда плодове и растения. В този период се приема и, че растенията нарастват най-добре, цъфтят и се развиват/зреят. За най-плодороден се смята периода, когато планетата е в най-ниската точка. Тогава биоземеделието допринася растението да се вкоренява бързо и лесно. В момента, когато има пълнолуние, идва ред на събиране на реколтата.

Земеделието си има и своя философска страна като всяка наука. Именно тя обяснява много аспекти от биоземеделието, което премахва границите на материално и търпи измерения, често пъти необясними дори за хората.

Не е случайна и приказката, че през целия си жизнен път, човек трябва да е засадил поне две дръвчета, а те са „белите дробове на планетата ни“.

Биодинамичното земеделие доставя естествен, непокварен и лесно достъпен начин за естествен, екологичен и по-красив свят.

Агресивно селско стопанство и изкуственият начин на наторяване и отглеждане на продукцията не води нищо полезно след себе си. Той вреди не само на „Майката Природа“, но и на човешкото здраве. За разлика от биодинамичното земеделие, което държи на естествения баланс и за това се разплаща с качествена продукция, осигуряваща по-добри нива на живот.

Биоземеделието използва естествени продукти от самата околна среда. То не води след себе си нито вреда, нито липса. Човекът получава нужните му полезни вещества, а природата е защитена. Като пример за биоземеделие може да вземем естественото наторяване. Така например, материалът от окосената от райграс градина може да бъде „постлан“ върху друга площ, която чака своята обработка или посев. След няколко месеца останките на суха трева пропиват полезният състав в почвата и така тя е облагородена и готова за нови засаждения. Всичко става по естествен, натурален и чист начин, а продуктите, които се очаква да излязат от такава почва са повече от здравословни.

Биодинамичното земеделие е ритъм на живот от миналото, който трябва да следва своя естествен ход и в бъдещето. Само така може да се запази връзката с природата, а добитите по екологичен начин плодове са не само вкусни, но и ценни.