Еко възможности в земеделието

Все по-популярни станаха теми свързани с екологичното земеделие, екологичен начин на живот и опазване на природните ресурси. Това наложи въвеждането на нови методи в земеделие и селско стопанство. Като неограничени полета на екологични засаждания, отглеждане на растения и плодове и страната ни се насочи към по-рентабилният начин, търсейки и по-добра алтернатива за опазване човешкото здраве и природните ресурси.

Така се появи биоземеделието. В същността си то се свежда до лунният цикъл, а той от своя страна обяснява редица природни и естествени процеси. Така например природосъобразното земеделие използва цикъла от растеж на луната, за да засажда плодове и растения. В този период се приема и, че растенията нарастват най-добре, цъфтят и се развиват/зреят. За най-плодороден се смята периода, когато планетата е в най-ниската точка. Тогава биоземеделието допринася растението да се вкоренява бързо и лесно. В момента, когато има пълнолуние, идва ред на събиране на реколтата.

Нататък Еко възможности в земеделието

Екологично наторяване на посеви и растения

За екологичните възможности ограничения няма. Щом става дума за здравословен начин на живот, полезно обработване на земите и отглеждане на растения и култури, то откритията не знаят граници. Така се появява модерният начин за наторяване на посеви и растения, наречен мулчиране.

По своята същност то представлява процес, в който се цели предпазване на засетите растения по естествен начин. Това защитава младия посев от премръзване, като покрива изцяло коренищата от система.

Мулч се извършва основно на овошки от храсти и дървета. Такива са както двугодишни растения, така и едногодишни. Храстовидни като къпина, малина, роза, касис и плодови дръвчета се поръсват в основата на стеблото с иглички от бор или кората му.

Нататък Екологично наторяване на посеви и растения